קטגוריות

מסכת שבת כרך ב

מסכת שבת כרך ב
זמינות: קיים במלאי
מחיר: ₪99.00
שטיינזלץ גודל קטן 
תלמוד בבלי מסכת שבת כרך ב:
 
..."הפירושים של הרה"ג הנ"ל, שכולל פירוש חדש על הגמרא עצמו וגם פירוש שיש בו סיכום להלכה מהנידונים שבגמרא,נוסף לעוד כמה חלקים, הם באמת עבודה גדולה, שיכולים להיות לתועלת לא רק לאלו שכבר מורגלים בלימוד הגמרא, ורוצים להעמיק יותר, אלא גם לאלו שמתחילים ללמוד, להדריכם בדרכי התורה איך להבין ולהעמיק בים התלמוד..."
- הרב משה פיינשטיין ז"ל
 
"...הפתעה נעימה היתה לי לקבל זה עתה מסכת שבת (חלק ראשון) שהו"ל על ידו בתוספת ביאוריו וכו'. ואשרי חלקו שרואה פרי טוב בעמלו. ויהי רצון שילך בזה הלוך ומוסיף ואור, כיון שבעניני קדושה הרי תמיד מקום להוסיף — וגם נצטוינו להוסיף — הואיל וקשורים הם בהקב"ה שהוא אין סופי, והשי"ת יצליחו לשפר ולהוסיף בהנ"ל והרי זכות הרבים ממייעתו..."
 - הרב מנחם מענדל שניאורסאהן ז"ל, הרבי מליובאוויטש:
 
..."הפירושים של הרה"ג הנ"ל, שכולל פירוש חדש על הגמרא עצמו וגם פירוש שיש בו סיכום להלכה מהנידונים שבגמרא,נוסף לעוד כמה חלקים, הם באמת עבודה גדולה, שיכולים להיות לתועלת לא רק לאלו שכבר מורגלים בלימוד הגמרא, ורוצים להעמיק יותר, אלא גם לאלו שמתחילים ללמוד, להדריכם בדרכי התורה איך להבין ולהעמיק בים התלמוד..."
- הרב משה פיינשטיין ז"ל
 
"...הפתעה נעימה היתה לי לקבל זה עתה מסכת שבת (חלק ראשון) שהו"ל על ידו בתוספת ביאוריו וכו'. ואשרי חלקו שרואה פרי טוב בעמלו. ויהי רצון שילך בזה הלוך ומוסיף ואור, כיון שבעניני קדושה הרי תמיד מקום להוסיף — וגם נצטוינו להוסיף — הואיל וקשורים הם בהקב"ה שהוא אין סופי, והשי"ת יצליחו לשפר ולהוסיף בהנ"ל והרי זכות הרבים ממייעתו..."
 - הרב מנחם מענדל שניאורסאהן ז"ל, הרבי מליובאוויטש:
 
..."הפירושים של הרה"ג הנ"ל, שכולל פירוש חדש על הגמרא עצמו וגם פירוש שיש בו סיכום להלכה מהנידונים שבגמרא,נוסף לעוד כמה חלקים, הם באמת עבודה גדולה, שיכולים להיות לתועלת לא רק לאלו שכבר מורגלים בלימוד הגמרא, ורוצים להעמיק יותר, אלא גם לאלו שמתחילים ללמוד, להדריכם בדרכי התורה איך להבין ולהעמיק בים התלמוד..."
- הרב משה פיינשטיין ז"ל
 
"...הפתעה נעימה היתה לי לקבל זה עתה מסכת שבת (חלק ראשון) שהו"ל על ידו בתוספת ביאוריו וכו'. ואשרי חלקו שרואה פרי טוב בעמלו. ויהי רצון שילך בזה הלוך ומוסיף ואור, כיון שבעניני קדושה הרי תמיד מקום להוסיף — וגם נצטוינו להוסיף — הואיל וקשורים הם בהקב"ה שהוא אין סופי, והשי"ת יצליחו לשפר ולהוסיף בהנ"ל והרי זכות הרבים ממייעתו..."
 - הרב מנחם מענדל שניאורסאהן ז"ל, הרבי מליובאוויטש
שטיינזלץ גודל קטן 
תלמוד בבלי מסכת שבת כרך ב:
 
..."הפירושים של הרה"ג הנ"ל, שכולל פירוש חדש על הגמרא עצמו וגם פירוש שיש בו סיכום להלכה מהנידונים שבגמרא,נוסף לעוד כמה חלקים, הם באמת עבודה גדולה, שיכולים להיות לתועלת לא רק לאלו שכבר מורגלים בלימוד הגמרא, ורוצים להעמיק יותר, אלא גם לאלו שמתחילים ללמוד, להדריכם בדרכי התורה איך להבין ולהעמיק בים התלמוד..."
- הרב משה פיינשטיין ז"ל
 
"...הפתעה נעימה היתה לי לקבל זה עתה מסכת שבת (חלק ראשון) שהו"ל על ידו בתוספת ביאוריו וכו'. ואשרי חלקו שרואה פרי טוב בעמלו. ויהי רצון שילך בזה הלוך ומוסיף ואור, כיון שבעניני קדושה הרי תמיד מקום להוסיף — וגם נצטוינו להוסיף — הואיל וקשורים הם בהקב"ה שהוא אין סופי, והשי"ת יצליחו לשפר ולהוסיף בהנ"ל והרי זכות הרבים ממייעתו..."
 - הרב מנחם מענדל שניאורסאהן ז"ל, הרבי מליובאוויטש:
 
..."הפירושים של הרה"ג הנ"ל, שכולל פירוש חדש על הגמרא עצמו וגם פירוש שיש בו סיכום להלכה מהנידונים שבגמרא,נוסף לעוד כמה חלקים, הם באמת עבודה גדולה, שיכולים להיות לתועלת לא רק לאלו שכבר מורגלים בלימוד הגמרא, ורוצים להעמיק יותר, אלא גם לאלו שמתחילים ללמוד, להדריכם בדרכי התורה איך להבין ולהעמיק בים התלמוד..."
- הרב משה פיינשטיין ז"ל
 
"...הפתעה נעימה היתה לי לקבל זה עתה מסכת שבת (חלק ראשון) שהו"ל על ידו בתוספת ביאוריו וכו'. ואשרי חלקו שרואה פרי טוב בעמלו. ויהי רצון שילך בזה הלוך ומוסיף ואור, כיון שבעניני קדושה הרי תמיד מקום להוסיף — וגם נצטוינו להוסיף — הואיל וקשורים הם בהקב"ה שהוא אין סופי, והשי"ת יצליחו לשפר ולהוסיף בהנ"ל והרי זכות הרבים ממייעתו..."
 - הרב מנחם מענדל שניאורסאהן ז"ל, הרבי מליובאוויטש:
 
..."הפירושים של הרה"ג הנ"ל, שכולל פירוש חדש על הגמרא עצמו וגם פירוש שיש בו סיכום להלכה מהנידונים שבגמרא,נוסף לעוד כמה חלקים, הם באמת עבודה גדולה, שיכולים להיות לתועלת לא רק לאלו שכבר מורגלים בלימוד הגמרא, ורוצים להעמיק יותר, אלא גם לאלו שמתחילים ללמוד, להדריכם בדרכי התורה איך להבין ולהעמיק בים התלמוד..."
- הרב משה פיינשטיין ז"ל
 
"...הפתעה נעימה היתה לי לקבל זה עתה מסכת שבת (חלק ראשון) שהו"ל על ידו בתוספת ביאוריו וכו'. ואשרי חלקו שרואה פרי טוב בעמלו. ויהי רצון שילך בזה הלוך ומוסיף ואור, כיון שבעניני קדושה הרי תמיד מקום להוסיף — וגם נצטוינו להוסיף — הואיל וקשורים הם בהקב"ה שהוא אין סופי, והשי"ת יצליחו לשפר ולהוסיף בהנ"ל והרי זכות הרבים ממייעתו..."
 - הרב מנחם מענדל שניאורסאהן ז"ל, הרבי מליובאוויטש
סופר
סופר ר' עדין אבן-ישראל שטיינזלץ

כתוב ביקורת

השם שלך:


הביקורת שלך: הודעה: HTML לא מתורגם!

דירוג: לא מומלץ            מומלץ מאוד

הכנס את הקוד המופיע בתיבהמופעל ע"י havruta books
Havruta Books and Judaica | חברותא ספרים © 2019