קטגוריות

פניני הלכה - מועדים

פניני הלכה - מועדים
יצרן/סופר: R' Eliezer Melamed ר' אליעזר מלמד
זמינות: קיים במלאי
מחיר: ₪45.00
סדרת `פניני הלכה` של הרב מלמד היא יצירה ייחודית ומקיפה של ספרי הלכה.
 
הסדרה מעבירה את מסורת הפסיקה ההלכתית ברוח הארצישראלית רעננה, יין ישן ומשובח בכלי חדש ונאה. כיאה לדור של קיבוץ גלויות ואתחלתא דגאולה כתובים הספרים בלשון בהירה ועדכנית, מאירים את ההלכות בטעמן הרוחני, ומתייחסים למנהגי העדות השונות. ההלכות מבוארות מן הכללים אל הפרטים ובדגש על סוגיות אקטואליות שהתחדשו בעת האחרונה. בכך מסייעים הספרים לבסס את ההלכה בעם ישראל כגשר בין המוסר האלוקי לחיי המעשה, ולהוסיף אהבת תורה בקרב לומדי ההלכה.
 
ספרי פניני הלכה מחולקים לפרקים וכל פרק מחולק לחלקים המכונים "הלכות". יחודו של הספר בכך שעם ההלכה מובא גם הרקע הרוחני שלה. בתחילת כל נושא מופיעות מספר "הלכות" בהן מוסבר הרעיון של ההלכות לפי האגדה, המדרש, כתבי החסידות ועוד. לאחר ההקדמה מופיעות שאר ההלכות כחלק מתוך הרעיון השלם.
 
הסדרה מביאה באופן מסודר לא רק את מנהגי האשכנזים אלא גם את מנהגי הספרדים והתימנים[, זאת בשונה מרוב ספרי ההלכה המתמקדים בדרך כלל במנהגי עדה אחת. כמו כן משתדל המחבר להקל כאשר הדבר אפשרי. הספרים כתובים בלשון בהירה ומודרנית ומתמקדים בשאלות מעשיות
 
למעלה מ-200,000 ספרים מסדרת `פניני הלכה` נלמדים באלפי בתים ומוסדות חינוך בישראל.
 
עד כה יצאו בסדרת פניני הלכה שניים עשר כרכים:
פניני הלכה מועדים - העמקה במועדי ישראל, הלכות וביאורים.
פניני הלכה תפילה - יסודות הלכות התפילה, ההכנות לתפילה, שלוש התפילות וקריאת שמע שעל המיטה, המקום הראוי לתפילה והמניין, הנוסחים השונים ועוד.
פניני הלכה תפילת נשים - הלכות תפילה תוך שימת דגש על ייחודה של תפילת הנשים בהלכה ובטעמיה.לספר צורפו מקצת הלכות התפילה והקידוש בשבת ובחגים, תוך דגש על הדינים הנוגעים לנשים, ופרק כללי על נוסחי התפילה ומנהגי העדות.
פניני הלכה ברכות - הלכות ברכות האכילה ונטילת ידיים, ברכות הריח, ברכות הראייה, ברכות השמחה, ברכת הגומל, והלכות דרך ארץ.
פניני הלכה שבת א - ההכנות לשבת, זמניה והדלקת נרות, הלכות קידוש והבדלה והסעודות. מלאכות: בישול, מבעיר ומכבה (וחשמל), כיבוס, עירובין והוצאה מרשות לרשות, מלאכות שבצומח ובורר.
פניני הלכה שבת ב - מבעיר ומכבה, חשמל ומכשיריו, כותב מוחק וצובע, מלאכות שבצומח, בעלי חיים, הלכות הוצאה, צביון השבת, מוקצה, דיני קטן, מלאכת גוי, מעשה שבת ולפני עיוור, פיקוח נפש וחולה, חולה שאינו מסוכן, עירובין, תחומי שבת.
פניני הלכה פסח - משמעות החג, כללי איסור חמץ, השבתת ובדיקת חמץ, ביטול וביעור, השבתת חמץ, תערובת חמץ, כשרויות מאכלים בפסח, קטניות, הכשרת הכלים והמטבח, הלכות ומנהגי ערב פסח, מצוות אכילת מצה והלכות ליל הסדר.
פניני הלכה זמנים - הלכות ראש חודש, ספירת העומר, יום הזיכרון ויום העצמאות, יום ירושלים, ל"ג בעומר, חנוכה, חודש אדר ופורים, שלושת השבועות וצומות החורבן - עשרה בטבת, י"ז בתמוז, תשעה באב, וצום גדליה.
פניני הלכה העם והארץ - לקט הלכות וטעמים אמוניים בנושאים לאומיים, ממצוות ישוב הארץ, עבודה עברית, זכר למקדש, הלכות צבא ומלחמה והלכות גרים. בספר מובאות תשובות מהרב גורן ומרבנים נוספים בנושאים אלו.
פניני הלכה ליקוטים א - הלכות תלמוד תורה, החינוך לתורה, ספר תורה, גניזה, בית כנסת, כיפה, ציצית, תפילין, מזוזה, כוהנים, תרומות ומעשרות ומתנות מן החי (פטר חמור, ראשית הגז, זרוע לחיים וקיבה).
פניני הלכה ליקוטים ב - הלכות בין אדם לחברו כגון: אמירת אמת, גניבת דעת, גניבה, הלוואה, צדקה, הכנסת אורחים, הלכות רוצח ומתאבד, שמירת הנפש, זהירות בדרכים, הפסקת הריון, ניתוחי מתים, השתלת איברים, חברה ושליחות.
פניני הלכה ליקוטים ג ומשפחה - הלכות העוסקות בחיי המשפחה: ברית מילה ופדיון הבן, נישואין, צניעות, עריות וכיבוד הורים. עוד בספר הלכות בל תשחית וטבילת כלים.
-שלושת ספרי הליקוטים מביאים את ההלכות הבסיסיות בכל נושא בקצרה).
 
ספרי `פניני הלכה` מאת הרב אליעזר מלמד זכו להסכמות מגדולי הדור. כל הסכמה ניתנה לכרך אחד או יותר מתוך הסדרה: ההסכמות ניתנו מאת הרבנים הגאונים: הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל, הרב שלמה גורן זצ"ל, הרב שאול ישראלי זצ"ל, הרב מרדכי אליהו ויבדל"א הרב אליהו בקשי דורון, הרב מאיר מאזוז, הרב דוב ליאור, הרב נחום אליעזר רבינוביץ.
סדרת `פניני הלכה` של הרב מלמד היא יצירה ייחודית ומקיפה של ספרי הלכה.
 
הסדרה מעבירה את מסורת הפסיקה ההלכתית ברוח הארצישראלית רעננה, יין ישן ומשובח בכלי חדש ונאה. כיאה לדור של קיבוץ גלויות ואתחלתא דגאולה כתובים הספרים בלשון בהירה ועדכנית, מאירים את ההלכות בטעמן הרוחני, ומתייחסים למנהגי העדות השונות. ההלכות מבוארות מן הכללים אל הפרטים ובדגש על סוגיות אקטואליות שהתחדשו בעת האחרונה. בכך מסייעים הספרים לבסס את ההלכה בעם ישראל כגשר בין המוסר האלוקי לחיי המעשה, ולהוסיף אהבת תורה בקרב לומדי ההלכה.
 
ספרי פניני הלכה מחולקים לפרקים וכל פרק מחולק לחלקים המכונים "הלכות". יחודו של הספר בכך שעם ההלכה מובא גם הרקע הרוחני שלה. בתחילת כל נושא מופיעות מספר "הלכות" בהן מוסבר הרעיון של ההלכות לפי האגדה, המדרש, כתבי החסידות ועוד. לאחר ההקדמה מופיעות שאר ההלכות כחלק מתוך הרעיון השלם.
 
הסדרה מביאה באופן מסודר לא רק את מנהגי האשכנזים אלא גם את מנהגי הספרדים והתימנים[, זאת בשונה מרוב ספרי ההלכה המתמקדים בדרך כלל במנהגי עדה אחת. כמו כן משתדל המחבר להקל כאשר הדבר אפשרי. הספרים כתובים בלשון בהירה ומודרנית ומתמקדים בשאלות מעשיות
 
למעלה מ-200,000 ספרים מסדרת `פניני הלכה` נלמדים באלפי בתים ומוסדות חינוך בישראל.
 
עד כה יצאו בסדרת פניני הלכה שניים עשר כרכים:
פניני הלכה מועדים - העמקה במועדי ישראל, הלכות וביאורים.
פניני הלכה תפילה - יסודות הלכות התפילה, ההכנות לתפילה, שלוש התפילות וקריאת שמע שעל המיטה, המקום הראוי לתפילה והמניין, הנוסחים השונים ועוד.
פניני הלכה תפילת נשים - הלכות תפילה תוך שימת דגש על ייחודה של תפילת הנשים בהלכה ובטעמיה.לספר צורפו מקצת הלכות התפילה והקידוש בשבת ובחגים, תוך דגש על הדינים הנוגעים לנשים, ופרק כללי על נוסחי התפילה ומנהגי העדות.
פניני הלכה ברכות - הלכות ברכות האכילה ונטילת ידיים, ברכות הריח, ברכות הראייה, ברכות השמחה, ברכת הגומל, והלכות דרך ארץ.
פניני הלכה שבת א - ההכנות לשבת, זמניה והדלקת נרות, הלכות קידוש והבדלה והסעודות. מלאכות: בישול, מבעיר ומכבה (וחשמל), כיבוס, עירובין והוצאה מרשות לרשות, מלאכות שבצומח ובורר.
פניני הלכה שבת ב - מבעיר ומכבה, חשמל ומכשיריו, כותב מוחק וצובע, מלאכות שבצומח, בעלי חיים, הלכות הוצאה, צביון השבת, מוקצה, דיני קטן, מלאכת גוי, מעשה שבת ולפני עיוור, פיקוח נפש וחולה, חולה שאינו מסוכן, עירובין, תחומי שבת.
פניני הלכה פסח - משמעות החג, כללי איסור חמץ, השבתת ובדיקת חמץ, ביטול וביעור, השבתת חמץ, תערובת חמץ, כשרויות מאכלים בפסח, קטניות, הכשרת הכלים והמטבח, הלכות ומנהגי ערב פסח, מצוות אכילת מצה והלכות ליל הסדר.
פניני הלכה זמנים - הלכות ראש חודש, ספירת העומר, יום הזיכרון ויום העצמאות, יום ירושלים, ל"ג בעומר, חנוכה, חודש אדר ופורים, שלושת השבועות וצומות החורבן - עשרה בטבת, י"ז בתמוז, תשעה באב, וצום גדליה.
פניני הלכה העם והארץ - לקט הלכות וטעמים אמוניים בנושאים לאומיים, ממצוות ישוב הארץ, עבודה עברית, זכר למקדש, הלכות צבא ומלחמה והלכות גרים. בספר מובאות תשובות מהרב גורן ומרבנים נוספים בנושאים אלו.
פניני הלכה ליקוטים א - הלכות תלמוד תורה, החינוך לתורה, ספר תורה, גניזה, בית כנסת, כיפה, ציצית, תפילין, מזוזה, כוהנים, תרומות ומעשרות ומתנות מן החי (פטר חמור, ראשית הגז, זרוע לחיים וקיבה).
פניני הלכה ליקוטים ב - הלכות בין אדם לחברו כגון: אמירת אמת, גניבת דעת, גניבה, הלוואה, צדקה, הכנסת אורחים, הלכות רוצח ומתאבד, שמירת הנפש, זהירות בדרכים, הפסקת הריון, ניתוחי מתים, השתלת איברים, חברה ושליחות.
פניני הלכה ליקוטים ג ומשפחה - הלכות העוסקות בחיי המשפחה: ברית מילה ופדיון הבן, נישואין, צניעות, עריות וכיבוד הורים. עוד בספר הלכות בל תשחית וטבילת כלים.
-שלושת ספרי הליקוטים מביאים את ההלכות הבסיסיות בכל נושא בקצרה).
 
ספרי `פניני הלכה` מאת הרב אליעזר מלמד זכו להסכמות מגדולי הדור. כל הסכמה ניתנה לכרך אחד או יותר מתוך הסדרה: ההסכמות ניתנו מאת הרבנים הגאונים: הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל, הרב שלמה גורן זצ"ל, הרב שאול ישראלי זצ"ל, הרב מרדכי אליהו ויבדל"א הרב אליהו בקשי דורון, הרב מאיר מאזוז, הרב דוב ליאור, הרב נחום אליעזר רבינוביץ.

כתוב ביקורת

השם שלך:


הביקורת שלך: הודעה: HTML לא מתורגם!

דירוג: לא מומלץ            מומלץ מאוד

הכנס את הקוד המופיע בתיבהמופעל ע"י havruta books
Havruta Books and Judaica | חברותא ספרים © 2019