קטגוריות

יהודים על פרשת דרכים

יהודים על פרשת דרכים
זמינות: קיים במלאי
מחיר: ₪75.00

ספר זה מגיש מבחר מתורגם של מאמרים שכתבו סופרים ואינטלקטואלים יהודים בהונגריה בשנים 1926-198 וראיונות עמם.

כיצד רואה כל אחד מהם את זהותו היהודית וכיצד הוא מציע להתמודד עם הבעיה היהודית? שאלות אלו עומדות במרכז המאמרים. מבעד לרקע היסטורי ותרבותי שאינו מוכר לקורא הישראלי עולות בחיבורים אלו שאלות יסוד המוסיפות להעסיק אינטלקטואלים יהודים גם בימינו.

הכותבים והמרואיינים מייצגים פנים שונות של יהדות שניתן לכנותה פוסט-אסימילטורית. רביםמהם מתמודדים עם שאלת יחסם למורשתם, שהתרחקו ממנה בתהליך ההתבוללות, ועם הדרך שבה הם רואים את המתח בין האוניברסלי לפרטיקולרי בזהות היהודית. תוך כדי דיון זה הם למעשה יוצרים שיח יהודי מתחדש בעל אופי אקזיסטנציאלי. 

המבוא לספר מעגן את המאמרים והראיונות בהקשרם ההיסטורי והרעיוני בתולדות הונגריה ויהודיה ומציג תמונה כוללת של הסוגיות העקרוניות הנידונות בהם. אחרית דבר מציגה את הרקע הביוגרפי של הכותבים ושל החוגים הרעיוניים שמהם באו וקושרת כמה מן החיבורים המתורגמים למפעלם הספרותי הרחב של כותביהם.

עורכי הקובץ הם ד"ר גיא מירון וד"ר אנה סלאי. גיא מירון - היסטוריון, דיקן מכון שכטר למדעי היהדות וחוקר במכון לחקר השואה ביד ושם. מחקריו מתמקדים בשאלות של זהות וזיכרון בקרב יהדות מרכז אירופה הדוברת גרמנית והונגרית במאה התשע עשרה ובמאה העשרים. אנה סלאי - חוקרת בכירה ועורכת בתחום הספרות ההונגרית. לימדה באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקריה עוסקים בפעילותם של סופרים יהודים ובייצוג היהודים בספרות ההונגרית מתחילת המאה התשע עשרה ועד תקופת השואה.

ספר זה מגיש מבחר מתורגם של מאמרים שכתבו סופרים ואינטלקטואלים יהודים בהונגריה בשנים 1926-198 וראיונות עמם.

כיצד רואה כל אחד מהם את זהותו היהודית וכיצד הוא מציע להתמודד עם הבעיה היהודית? שאלות אלו עומדות במרכז המאמרים. מבעד לרקע היסטורי ותרבותי שאינו מוכר לקורא הישראלי עולות בחיבורים אלו שאלות יסוד המוסיפות להעסיק אינטלקטואלים יהודים גם בימינו.

הכותבים והמרואיינים מייצגים פנים שונות של יהדות שניתן לכנותה פוסט-אסימילטורית. רביםמהם מתמודדים עם שאלת יחסם למורשתם, שהתרחקו ממנה בתהליך ההתבוללות, ועם הדרך שבה הם רואים את המתח בין האוניברסלי לפרטיקולרי בזהות היהודית. תוך כדי דיון זה הם למעשה יוצרים שיח יהודי מתחדש בעל אופי אקזיסטנציאלי. 

המבוא לספר מעגן את המאמרים והראיונות בהקשרם ההיסטורי והרעיוני בתולדות הונגריה ויהודיה ומציג תמונה כוללת של הסוגיות העקרוניות הנידונות בהם. אחרית דבר מציגה את הרקע הביוגרפי של הכותבים ושל החוגים הרעיוניים שמהם באו וקושרת כמה מן החיבורים המתורגמים למפעלם הספרותי הרחב של כותביהם.

עורכי הקובץ הם ד"ר גיא מירון וד"ר אנה סלאי. גיא מירון - היסטוריון, דיקן מכון שכטר למדעי היהדות וחוקר במכון לחקר השואה ביד ושם. מחקריו מתמקדים בשאלות של זהות וזיכרון בקרב יהדות מרכז אירופה הדוברת גרמנית והונגרית במאה התשע עשרה ובמאה העשרים. אנה סלאי - חוקרת בכירה ועורכת בתחום הספרות ההונגרית. לימדה באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקריה עוסקים בפעילותם של סופרים יהודים ובייצוג היהודים בספרות ההונגרית מתחילת המאה התשע עשרה ועד תקופת השואה.

סופר
סופר גיא מירון אנה סלאי

כתוב ביקורת

השם שלך:


הביקורת שלך: הודעה: HTML לא מתורגם!

דירוג: לא מומלץ            מומלץ מאוד

הכנס את הקוד המופיע בתיבהתגיות: השקפה, הגות,
מופעל ע"י havruta books
Havruta Books and Judaica | חברותא ספרים © 2019