R' Yuval Sherlo ר' יובל שרלו

תצוגה: רשימה / רשת
הצג:
מיין לפי
שו"ת התנתקות
בחודש אב תשס"ה (2005) יצאה לפועל תוכנית ההתנתקות, בעקבות החלטת הממשלה על נסיגה חד-צדדית מייש..
₪88.00
בצלמו האדם הנברא בצלם
מהי זהותו העצמית של האדם ? עמדה מקובלת היא שדברי אברהם אבינו "ואנכי עפר ואפר" הם המבטאי..
₪68.00
שו"ת ההתנתקות
בחודש אב תשס"ה (2005) יצאה לפועל תוכנית ההתנתקות, בעקבות החלטת הממשלה על נסיגה חד-צדדית מייש..
₪88.00
והלכה כבית הלל
שאלת טיבה ומהותה של המחלקות בהלכה היא מהנושאים שהעסיקו ואתגרו את הוגיה הגדולים של היהדות לאורך הד..
₪58.00
והיו לאחדים בידיך
ספר זה מבוסס על שיעורים שניתנו במכללת יעקב הרצוג, העוסקים בבירור שאלה יסודית במשנתו של הרב סולובי..
₪58.00
מופעל ע"י havruta books
Havruta Books and Judaica | חברותא ספרים © 2019