קטגוריות

הלכה

תצוגה: רשימה / רשת
הצג:
מיין לפי
תורת האוהל
יצא לאור במהדורה מחודשת ומהודרת: חידושים ברמב"ם הלכות סנהדרין, בסוגיות הש"ס והפוסקים מאת הרב ..
₪72.00
תורת הבית להרשב"א
תורת הבית הארוך והקצר לרבינו שלמה ב"ר אברהם אדרת- מופיע עם השגות "בדק הבית" לרבינו אהרן הלוי ..
₪110.00
תורת הבית
תורת הבית הארוך והקצר לרבינו שלמה ב"ר אברהם אדרת- מופיע עם השגות "בדק הבית" לרבינו אהרן הלוי ..
₪345.00
תורת חז''ל תורה מן השמים
מבוא לתורה שבעל-פה. הספר מציג בצורה ברורה ומתומצתת את דעת חז"ל על מקורה של תורה שבעל פה. ספר ..
₪84.00
תנאי בנישואין ובגט
מאמרים המצטיינים בבקיאות ובחריפות, יורדים ליסודי היסודות של ההלכה ומעלים פניני חכמה המיישבים כמה ..
₪69.00
תשובות הרמב''ן
תשובות רבינו משה בן נחמן מתוך כתבי יד וספרי ראשונים שלא נדפסו מעולם לפני כן. ובנוסף- חיבור הל..
₪98.00
יום נפרד- שבת בבית
ספר באנגלית. צעד אחר צעד פורש הספר בפני הקורא את עולם שמירת השבת -  המצוות, הברכות, ..
₪98.00
והלכה כבית הלל
שאלת טיבה ומהותה של המחלקות בהלכה היא מהנושאים שהעסיקו ואתגרו את הוגיה הגדולים של היהדות לאורך הד..
₪58.00
משנת המועדים
..
₪70.00
דרכי טהרה
ספרו הידוע של מרן הרשל'צ הרב מרדכי אליהו זצ'ל במהדורה מתוקנת משופרת ומנוקדת. (תשע'א)...
₪50.00
תחומין
קובץ הלכתי בנושאי תורה חברה ומדינה ..
₪84.00
ההלכה ממקורה תפילין
הספר הלכות תפילין - ספר נוסף לסדרת הלכה ממקורה, הלכות תפילין מן המקורות ועד להלכה למעשה בצורה ברו..
₪55.00
סדר שמיטות ויובלות
סדר שמיטות ויובלות ..
₪141.00
אוהלים
אהלים - הרבנים לבית דיסקין. מסכת מגילה ושו'ע הלכות מגילה. ..
₪85.00
אור המועדים
אור המועדים - ר' זלמן נחמיה גולדברג. שיעורים לחגים ..
₪82.00
מופעל ע"י havruta books
Havruta Books and Judaica | חברותא ספרים © 2019