Bar-mizva | בר מצווה של עידן Idan

אודות בעל האירוע
שם מלא:
עידן בקר
אודות:
תמונה שם המוצר דגם מלאי מחיר יחידה פעולה
שמירת שבת כהלכתה - חלק א' שמירת שבת כהלכתה - חלק א' 322455 במלאי
₪69.00
הוסף לעגלה
שמירת שבת כהלכתה - חלק ב' שמירת שבת כהלכתה - חלק ב' 322455 במלאי
₪69.00
הוסף לעגלה
מילון ארמי- עברי מילון ארמי- עברי 221987 במלאי
₪111.00
הוסף לעגלה
ספר התודעה ספר התודעה 224688 במלאי
₪111.00
הוסף לעגלה
אתנחתא אתנחתא 36200040171 נרכש
₪196.00
אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים 3600011780 במלאי
₪170.00
הוסף לעגלה
לטייל עם התנ"ך לטייל עם התנ"ך 4225002016 במלאי
₪116.00
הוסף לעגלה
חמישה חומשי תורה - רש"ר הירש חמישה חומשי תורה - רש"ר הירש 325543 במלאי
₪320.00
הוסף לעגלה
ספר החינוך ספר החינוך 329453 במלאי
₪97.00
הוסף לעגלה
תיק תפילין טרמי תיק תפילין טרמי 7296162597127 נרכש
₪220.00
מנורת שבת מנורת שבת 403151 במלאי
₪220.00
הוסף לעגלה
משנה ברורה המנוקד בינוני משנה ברורה המנוקד בינוני 224310 במלאי
₪202.00
הוסף לעגלה
משניות קהתי עם ברטנורא משניות קהתי עם ברטנורא 221019 במלאי
₪535.00
הוסף לעגלה
עלי שור - חלק א עלי שור - חלק א 220695 במלאי
₪96.00
הוסף לעגלה
עלי שור - חלק ב עלי שור - חלק ב 221804 במלאי
₪96.00
הוסף לעגלה
חומש רש"י כפשוטו גדול חומש רש"י כפשוטו גדול 22380 במלאי
₪230.00
הוסף לעגלה
אגרות הראי''ה- הרב קוק אגרות הראי''ה- הרב קוק 225721 במלאי
₪180.00
הוסף לעגלה
עיונים חדשים בספר בראשית עיונים חדשים בספר בראשית 329622 במלאי
₪96.00
הוסף לעגלה
עיונים חדשים בספר שמות עיונים חדשים בספר שמות 329622 במלאי
₪96.00
הוסף לעגלה
עיונים חדשים בספר ויקרא עיונים חדשים בספר ויקרא 329622 במלאי
₪96.00
הוסף לעגלה
עיונים חדשים בספר במדבר עיונים חדשים בספר במדבר 329622 במלאי
₪96.00
הוסף לעגלה
עיונים חדשים בספר דברים עיונים חדשים בספר דברים 329622 במלאי
₪96.00
הוסף לעגלה
סט שיחות לחמישה חומשי תורה הרב נבנצל סט שיחות לחמישה חומשי תורה הרב נבנצל 220144 במלאי
₪325.00
הוסף לעגלה
מופעל ע"י havruta books
Havruta Books and Judaica | חברותא ספרים © 2018