Bar-mizva | בר מצווה של Yakir

אודות בעל האירוע
שם מלא:
Yakir Goldstein
אודות:
תמונה שם המוצר דגם מלאי מחיר יחידה פעולה
ש"ס קטן עוז והדר ש"ס קטן עוז והדר 6606 במלאי
₪353.00
הוסף לעגלה
משנה תורה להרמב"ם קטן משנה תורה להרמב"ם קטן 300809 במלאי
₪222.00
הוסף לעגלה
מסכת קידושין ב שוטנשטיין קטן מסכת קידושין ב שוטנשטיין קטן 220795 במלאי
₪100.00
הוסף לעגלה
מילון ארמי- עברי מילון ארמי- עברי 221987 במלאי
₪111.00
הוסף לעגלה
תנ"ך סימנים גדול תנ"ך סימנים גדול 221838 במלאי
₪120.00
הוסף לעגלה
נ"ך מקראות גדולות פירוש המלבי"ם נ"ך מקראות גדולות פירוש המלבי"ם 224795 במלאי
₪400.00
הוסף לעגלה
סט נ"ך נחמד למראה סט נ"ך נחמד למראה 325238 במלאי
₪550.00
הוסף לעגלה
סט דעת מקרא סט דעת מקרא - במלאי
₪1,800.00
הוסף לעגלה
סט משניות קהתי כיס עם ברטנורא (כחול) סט משניות קהתי כיס עם ברטנורא (כחול) 260156 במלאי
₪385.00
הוסף לעגלה
ספר האגדה ספר האגדה 100006759 במלאי
₪198.00
הוסף לעגלה
חומש מקראות גדולות מאורות חומש מקראות גדולות מאורות 250244 במלאי
₪237.00
הוסף לעגלה
סט חומש העמק דבר קטן סט חומש העמק דבר קטן 22492 במלאי
₪190.00
הוסף לעגלה
חומש תורה תמימה קטן חומש תורה תמימה קטן 324931 במלאי
₪171.00
הוסף לעגלה
תיקון קוראים סימנים בינוני תיקון קוראים סימנים בינוני 222202 במלאי
₪91.00
הוסף לעגלה
אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים 3600011780 במלאי
₪170.00
הוסף לעגלה
מחזור קורן ג' כרכים מחזור קורן ג' כרכים - במלאי
₪197.00
הוסף לעגלה
סט משנה ברורה כיס סט משנה ברורה כיס 322207 במלאי
₪86.00
הוסף לעגלה
משך חכמה משך חכמה 2446547567 במלאי
₪181.56
הוסף לעגלה
אטלס דעת מקרא אטלס דעת מקרא 225787 במלאי
₪142.00
הוסף לעגלה
פניני הלכה - מועדים פניני הלכה - מועדים 321624 במלאי
₪45.00
הוסף לעגלה
פניני הלכה - תפילה פניני הלכה - תפילה 321624 במלאי
₪45.00
הוסף לעגלה
פניני הלכה - זמנים פניני הלכה - זמנים 321624 במלאי
₪45.00
הוסף לעגלה
פניני הלכה - ברכות פניני הלכה - ברכות 321624 במלאי
₪45.00
הוסף לעגלה
פניני הלכה - ליקוטים ג ומשפחה פניני הלכה - ליקוטים ג ומשפחה 321624 במלאי
₪45.00
הוסף לעגלה
פניני הלכה - בענייני העם והארץ פניני הלכה - בענייני העם והארץ 321624 במלאי
₪45.00
הוסף לעגלה
פניני הלכה - שבת חלק א פניני הלכה - שבת חלק א 321624 במלאי
₪45.00
הוסף לעגלה
פניני הלכה - פסח פניני הלכה - פסח 321624 במלאי
₪45.00
הוסף לעגלה
פניני הלכה - ליקוטים א פניני הלכה - ליקוטים א 321624 במלאי
₪45.00
הוסף לעגלה
פניני הלכה - ליקוטים ב פניני הלכה - ליקוטים ב 321624 במלאי
₪45.00
הוסף לעגלה
פניני הלכה - שבת חלק ב פניני הלכה - שבת חלק ב 321624 במלאי
₪45.00
הוסף לעגלה
שמירת שבת כהלכתה - חלק א' שמירת שבת כהלכתה - חלק א' 322455 במלאי
₪69.00
הוסף לעגלה
חכמים כרך א' - ימי בית שני חכמים כרך א' - ימי בית שני 36200035870 במלאי
₪99.00
הוסף לעגלה
חכמים כרך ב' - מי יבנה עד מרד בר כוכבא חכמים כרך ב' - מי יבנה עד מרד בר כוכבא 36200035757 במלאי
₪98.00
הוסף לעגלה
חכמים כרך ג' - ימי גליל חכמים כרך ג' - ימי גליל 36200038383 במלאי
₪98.00
הוסף לעגלה
חכמים כרך ד' - ממשנה לתלמוד חכמים כרך ד' - ממשנה לתלמוד 36200045183 במלאי
₪98.00
הוסף לעגלה
סליחות ליטא סליחות ליטא - במלאי
₪22.00
הוסף לעגלה
מופעל ע"י havruta books
Havruta Books and Judaica | חברותא ספרים © 2018